Mindfulness in de klas

Mindfulness is up coming in onderwijsland. Gelukkg maar! Het is namelijk een ontzettend effectieve oefening voor het ontwikkelen van wilskracht, grip op emotie en concentratievermogen. Je kunt in principe elke mindfulness oefening in de klas doen, maar op deze pagina staan enkele mindfulness oefeningen beschreven specifiek voor in de klas. Via de button hiernaast kun je de theorie over mindfulness lezen en alle andere oefeningen downloaden. 

Veel succes, namasté

 

Mindfulness voor in de klas 1.

Maak een kring in de klas met 1 tafel in het midden. Verzamel zoveel mogelijk (minimaal 6) alledaagse spulletjes en zet deze neer op de tafel in het midden van de kring. Leg er een doek overheen. Vraag dan aan de klas om in de kring te komen zitten. Haal de doek van alle voorwerpen af. Vraag de klas om goed naar de voorwerpen te kijken. Vraag ze om hun gedachte alleen bij de voorwerpen te houden, als hun gedachten afdwalen, vraag ze dan om hun aandacht terug te brengen naar de voorwerpen. Geef ze 2 minuten de tijd om aandachtig te kijken. Na 2 minuten leg je de doek weer terug. Je kunt nu 2 opties kiezen. Je kunt klassikaal bespreken of je laat individueel opschrijven wat de kinderen hebben waargenomen. Als je klassikaal bespreekt vraag dan eerst welke voorwerpen er allemaal lagen, vraag dan steeds naar een bepaalde eigenschap van een voorwerp. Bijvoorbeeld: welke kleur was het schrift? Welk plaatje stond er op de gum? Wanneer je de kinderen individueel laat invullen wat ze hebben waargenomen vraag ze dan elk voorwerp op te schrijven, met 4 eigenschappen erachter. 

 

Mindfulness voor in de klas 2.

Zorg dat iedere leerling een tekst heeft, dit kan elk soort tekst zijn. De opdracht is dat de leerlingen 1 bepaalde letter in de tekst gaan kleuren. Bijvoorbeeld iedere leerling kleurt de letter e in de tekst. Houdt de aandacht bij het zoeken naar de letters in de tekst, dwalen de gedachten af, oordeel dan niet, maar breng je gedachten weer terug naar de tekst. Zoek ze allemaal!

 

Mindfulness voor in de klas 3.

Maak een kring in de klas. Vraag de kinderen goed op hun stoel te gaan zitten, voeten plat op de grond handen op de schoot, rug goed tegen de leuning. Vraag de kinderen hun ogen te sluiten, als ze dit niet prettig vinden kunnen ze ook naar 1 vast punt kijken. Vraag de kinderen te bedenken wat ze gisteren als avondeten hebben gegeten, of wat ze afgelopen weekend hebben gedaan. Ga van gisteren of vorig weekend steeds 1 dag terug. Ondertussen is er 1 leerling die zachte geluidjes maakt. bijvoorbeeld: schuiven met de schoenen, tikken met een pen, klakken met de tong. De rest van de klas probeert deze stoorzender te negeren en zijn aandacht te focussen op de vragen. Bespreek na wie er last had van de stoorzender, wat er door de hoofden van de kinderen ging en wat zij er aan deden om zich weer te concentreren. Probeer dit meerdere malen per week, bespreek ook welke dag de kinderen vonden dat de oefening het beste ging en wat daar eventueel de reden van kan zijn.

 

Mindfulness voor in de klas 4.

Zorg dat de kinderen allemaal papier en een potlood op tafel hebben. Geef de volgende instructie: "Teken een gezicht met je ogen dicht, zonder dat je jouw pen van het blad af haalt. De kinderen volgen precies wat jij als leerkracht zegt bijvoorbeeld: Teken nu het haar, teken de oren, etc.. De kinderen proberen zich goed te focussen op de instructie van de leerkracht. Vertel de kinderen wanneer hun gedachten afdwalen, dit niet erg is, ze hier niet over moeten oordelen, maar alleen moeten zorgen dat ze hun aandacht weer terug brengen op de instructie. Bespreek daarna hoe de kinderen het hebben ervaren, of de concentratie lukte en welke gedachten er door hen heen gingen.

 

Mindfulness voor in de klas 5.

De opdracht is om als groep samen van 1 tot 10 te tellen. Iedereen mag het volgende getal roepen, maar als er 2 tegelijk roepen, moet het tellen weer opnieuw beginnen. Er moet heel goed en aandachtig op anderen gelet worden om te bepalen of je het getal kan roepen.

 

Mindfulness voor in de klas 6.

Vraag de kinderen een 3 tal te maken en bij elkaar te gaan zitten met ieder een potlood, een gum en een a4-tje. Vouw het blaadje in 3 stroken. Vouw de stroken dicht, zodat er maar 1 strook zichtbaar is. Ieder 3 tal gaat samen 3 poppetjes tekenen. Een ieder van het 3 tal begint met het tekenen van het gezicht en de nek op de bovenste strook. Geef ze hier 3 minuten voor. Vertel de kinderen hun volledige aandacht bij het tekenen van het gezicht te houden. Na 3 minuten wordt de bovenste strook naar achteren gevouwen, zodat deze niet meer zichtbaar is. De a4-tjes worden doorgeschoven. Dan gaat iedere leerling een bovenlijf tekenen op de middelste strook, geef ze hier weer 3 minuten voor. Na 3 minuten wordt ook deze strook naar achteren gevouwen, zodat deze niet meer zichtbaar is. De a4-tjes worden een laatste maal gewisseld. Iedereen tekent nu benen en voeten. Vraag de kinderen weer aandachtig met hun tekening bezig te zijn, wanneer gedachten afdwalen, oordeel dan niet, maar breng je aandacht terug naar de tekening. Na de laatste 3 minuten worden de stroken weer terug gegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Vouw het blaadje maar open, en wat een grappig poppetje zal daar uit komen! Je kunt deze oefeningen aanpassen naar allemaal verschillende thema's. Halloween, Sint, Kerst, Pasen, Monsters, Seizoenen verzin er maar op los, zolang de kinderen hun aandacht maar bij de tekening houden. 

 

Mindfulness voor in de klas 7.

Zorg dat je een blokje of balletje bij de hand hebt. De klas gaat een blokje/balletje overgooien naar elkaar zonder te benoemen naar wie ze dit gaan gooien. Ze mogen ook niet lachten, knipogen, totaal geen non-verbale of verbale communicatie. Vertel dat deze oefening heel moeilijk is, omdat je geneigd bent op elkaar te reageren, maar dat dit juist niet mag.

 

Mindfulness voor in de klas 8.

Ga gezellig met de klas in de kring zitten. Neem een willekeurig getal, bepaal vervolgens een willekeurige sprong. De hele groep telt gezamenlijk terug, steeds degene aan de rechterkant gaat terugtellen. Bijvoorbeeld startgetal 795 sprong -7. Leerkracht 795, leerling rechts van de leerkracht zegt 788, leerling rechts daarnaast zegt.... enzovoorts tot je bij 0 bent.

 

Mindfulness voor in de klas 9.

Dit spel kun je met verschillende thema's spelen. In de uitleg gebruik ik het voorbeeld de wereld. De leerkracht start en noemt bijvoorbeeld Amerika, de leerling die naast de leerkracht zit moet de laatste letter gebruiken om een nieuw woord te maken bijvoorbeeld: Azië de volgende moet nu starten met de -e. zo gaat de woordenslang de gehele kring door. De leerlingen moeten zich focussen op de woorden en mogen elkaar niet afleiden of iets voorzeggen. Focus op 1 ding tegelijk.

 

Mindfulness voor in de klas 10.

De leerkracht noemt een voorwerp dat hij meeneemt op vakantie, of meeneemt uit de winkel etc. de volgende noemt het vorige voorwerp en voegt daar zijn eigen voorwerp aan toe, degene daarna noemt alle genoemde voorwerpen en voegt er weer 1 toe, enzovoort.