Zelfmanagement

Zelfmanagement... dat is eigenlijk waar ik deze site voor gemaakt heb. Het ontwikkelen van zelfmanagement. 

Zelfmanagement kan omschreven worden als: "Het controleren van je gedachten en je handelingen, waardoor je op een weloverwogen manier een strategie kan bedenken en inzetten om een (mogelijk) probleem effectief en doelgericht op te lossen. 

Het gaat er dus eigenlijk om dat je emoties en gevoelens onder controle kunt houden. Je hebt "grip op je emotie".

 

Zelfmanagement staat in direct verband met zelfbewustzijn. Om controle te kunnen hebben op je emoties en gevoelens, moet je ze kunnen herkennen, erkennen en benoemen. Bij zelfmanagement maak je verstandig gebruik van je emotionele kennis om de juiste beslissingen te nemen in een situatie. 

Bij zelfmanagement gaat het over het vermijden van impulsieve reacties en handelingen. Impulsiviteit zorgt vaker voor de vergroting van een probleem, dan dat het bijdraagt aan een effectieve oplossing. Om in elke situatie op de juiste wijze te reageren heeft iedereen een aantal "zelfmanagementtechnieken" nodig. Op deze site vind je tal van technieken om zelfmanagement te ontwikkelen of vergroten. 

Zelfmanagement gaat niet alleen over het in controle houden van "Jezelf" maar ook over het weten wat jouw handelingen teweeg brengen bij een ander. 

Je kunt de mate waarin zelfmanagement aanwezig is bij een kind herkennen aan de volgende "gedragingen":

Een kind:

- Kan emoties herkennen en benoemen.

- kan uitleggen hoe emoties, gevoelens en gedrag samenhangen. 

- Herkent gedragsketens "oorzaak-gevolg".

- Gebruikt technieken om emoties en gevoelens onder controle te houden en impulsief gedrag te voorkomen.

- Weet wat zijn gedrag voor invloed heeft op anderen.

- Kan zijn aandeel in een "uit de hand gelopen" situatie benoemen. 

 

Zelfmanagement heeft een directe link met wilskracht. Om zelfmanagement te vergroten heb je wilskracht nodig. Op de pagina "Mindfulness & mediteren" vind je meer uitleg over het vergroten van deze wilskracht en zelfmanagement. 

Om technieken te kunnen trainen, om grip te krijgen op emotie, moeten kinderen tijd en ruimte krijgen. Er moeten oefensituaties gecreëerd worden, waarin kinderen hun technieken kunnen trainen. Naast de tijd en ruimte die ze moeten krijgen hebben ze 1 heel belangrijk aspect nodig. Een rolmodel. De kinderen moeten het goede voorbeeld krijgen, ze moeten visueel te zien krijgen wat iemand doet met goed ontwikkelde zelfmanagement. Als ouder en professional moet je dus ten allen tijden rekening houden met je voorbeeldfunctie voor kinderen. Oefensituaties creëren kan op verschillende manieren. Op de pagina "omgaan met emotie" speciaal voor kinderen staan verschillende opdrachten waarmee zelfmanagement getraind en oefensituaties gecreëerd kunnen worden.