Keuzes maken

Met de kennis, vaardigheden en aangeleerde houdingen van de andere 4 SEL-competenties moeten kinderen verantwoorde keuzes kunnen maken in sociale contexten. 

Een kind dat weloverwogen en verantwoorde keuzes kan maken:

- Weet welke normen en waarden er gelden in een specifieke situatie.

- Handelt op een sociaal aanvaardbare wijze naar de geldende normen en waarden.

- Gebruikt morele emoties op een goede manier.

- Kan een kwestie vanuit een moreel standpunt bekijken.

- Neemt moreel aanvaardbare beslissingen.

- Lost op constructieve wijze problemen op.

 

Om kinderen te helpen bij de competentie keuzes maken kunnen verschillende oefeningen gedaan worden. 

Praat met kinderen over situaties als eerlijk-oneerlijk en per ongeluk - expres. Praat over moeilijke en complexe emoties zoals

mededogen, schaamte, schuld, spijt en berouw. Koppel deze aan voorkomende situaties in het dagelijks leven. 

Praat vooral veel met kinderen over welke keuzes zij zouden maken en waarom ze dit zo zouden doen. 

Een leuk spel om dit te doen is "Het grote dilemma spel". Deze kun je hiernaast downloaden.

 

Het grote dilemma spel
PDF – 4.9 MB 110 downloads