Hanteren van relaties

Het kunnen hanteren van relaties houdt in dat je in verschillende situaties op een constructieve en positieve wijze sociaal gedrag kan laten zien, waardoor aan de ene kant relaties kunnen worden aangegaan en onderhouden en aan de andere kant buitensluiting en probleemgedrag kan worden voorkomen. Voor kinderen is de basisschoolperiode een belangrijke periode voor de sociale ontwikkeling. Ze moeten leren samenwerken en functioneren binnen de klas. Het is hierbij van groot belang dat kinderen met anderen kunnen communiceren, dat je relaties kunt opbouwen en dat je deze relaties kunt laten voortduren. Tijdens de basisschoolperiode wordt er een groot beroep gedaan op de sociale vaardigheden van kinderen. Om binnen een groep te kunnen functioneren moeten kinderen hun best doen om aan groepsnormen te voldoen, want als je afwijkend gedrag laat zien, groeit het risico dat je er niet (meer) bij hoort. Kinderen krijgen dus volop te maken met groepsdruk, hoe ze dit kunnen weerstaan is aan ouders en professionals om bij te brengen. Wanneer je in een groep moet functioneren is het logisch dat er wel eens dingen misgaan. Bij het hanteren van relaties is het van belang dat kinderen leren om situaties die misgaan op te lossen op een manier die voor alle partijen acceptabel zijn.

Kinderen die op een goede manier relaties kunnen hanteren:

- Laten verschillende sociale vaardigheden zijn. 

- Zijn vaardig in het leggen van contacten.

- Hebben een of meerdere vriendschappen.

- Voegen zich naar de normen van de groep, maar kunnen voor zichzelf en anderen opkomen.

- Kunnen problemen op een sociaal aanvaarde manier oplossen.

Op de pagina "Omgaan met anderen" speciaal voor kinderen staan verschillende oefeningen om kinderen te helpen bij het trainen van sociale vaardigheden.