Communiceren met kinderen

Een van de belangrijkste pijlers in het opvoeden van kinderen, maar eigenlijk in het gehele dagelijks leven, is communicatie. Om kinderen te helpen bij het regulieren van emoties en gedrag positief te beïnvloeden is het belangrijk om veel aandacht te vestigen op de manier waarop je communiceert met kinderen. Om kinderen te ondersteunen is het belangrijk dat de aandacht ligt op positiviteit  en oplossingen.  Binnen de ultieme communicatie met kinderen staan een 5-tal pijlers centraal.

Pijler 1: Complimenten en aanmoedigen

Pijler 2: Kinderen meenemen in het proces

Pijler 3: Samenwerken

Pijler 4: Werken aan vaardigheden

Pijler 5: Reageren op gedrag

 

Pijler 1: Complimenten en aanmoedigen.

Een van de meest effectieve manieren die we als volwassen in handen hebben om kinderen te ondersteunen is positieve feedback. Wanneer we kinderen in contact willen laten komen met hun emotie is het belangrijk dat we hierin hun zelfvertrouwen vergroten. Complimenteren en aanmoedigen is een van de belangrijke pijlers hierin. Complimenteren is een vaardigheid die je als volwassenen kunt oefenen. Via het document “Complimenteren kun je leren” lees je alles over de vaardigheid “Complimenteren”.

 

Pijler 2: Kinderen meenemen in  het proces.

Voor een soepele communicatie is het van belang dat je het kind meeneemt in het proces van communiceren met elkaar. 1 richtingsverkeer heeft geen nut, het is van belang dat je het samen doet. Onthoud alvorens je het gesprek aan gaat met het kind de volgende 5 regels goed:

  1. Breng jezelf op gelijke hoogte, vraag met rustige stem aan het kind om te luisteren. Wanneer oog contact niet lukt, of voor het kind vervelend is, ga dan het gesprek aan terwijl je samen iets doet.
  2. Vertel het kind wat je verwacht. Spreek “gedragsverwachtingen” uit, zeg niet wat het kind niet moet doen, maar zeg wat je graag wilt zien.
  3. Leg uit waarom je zo graag wilt dat er iets gedaan wordt en leg de voordelen uit wanneer er gehoor gegeven wordt aan je verwachting.
  4. Daag het kind uit om aan jouw gedragsverwachting te voldoen. Laat zien dat je in het kind gelooft.
  5. Maak een afspraak met het kind over de gedragsverwachting en geef het kind verantwoordelijkheid om een passende afspraak te verzinnen. Bekrachtig dit altijd met een “akkoord”.

 

Pijler 3: Samenwerken.

Zorg altijd dat de omgeving van een kind communicatief samenwerkt. Ouders, betrokkenen en het kind moeten op dezelfde lijn communiceren en constructief samenwerken om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen.

 

Pijler 4: Werken aan vaardigheden.

Wanneer er zich een probleem voordoet bij het gedrag van een kind ga dan opzoek naar oplossingen. Zoek deze oplossingen niet in het vinden van een schuldige, maar in het werken aan vaardigheden. Hoe je kunt werken aan deze vaardigheden lees je in het document “ Werken aan vaardigheden”.

 

Pijler 5: Reageren op gedrag.

Wanneer bepaald gedrag zich voordoet bij een kind is het van belang daar op de juiste manier op te reageren. Verspil geen tijd aan het boos zijn of straffen van bepaald gedrag, maar besteedt alle aandacht en energie in het coachen van het kind. Hoe kan het kind zijn verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag en eventuele opgelopen schade herstellen. Ondersteuning is hierbij van groot belang. Samen bespreken wat er gedaan moet worden om een excuus te maken en relaties te herstellen.

 

Wanneer de omgeving van een kind deze 5 pijlers centraal zet in de communicatie zal het gedrag positief beïnvloedt worden en is er ruimte om aandacht te geven aan emotie en gevoel, om zo weer een stap verder te komen in de ontwikkeling van het leren voelen.